SÄÄNNÖT

Linkki rekisteröintiin löytyy sääntöjen lopusta


 1. Kilpailun järjestää Suomen ilmailuliitto ry.
 2. Kilpailukausi alkaa 09.03. ja päättyy 30.09.
 3. Kilpailun tarkoituksena on aktivoida yleisilmailijoita lentomatkailuun, eli käymään kilpailuaikana mahdollisimman monella eri lentopaikalla, ja edistämään näin ilmailijoiden keskinäistä kanssakäymistä. Hyvän ilmailutavan ylläpitämiseksi kilpailun osallistujien tulisi välttää turhaa kiirettä ja tutustua paikalliseen toimintaan mahdollisuuksien mukaan.
 4. Lentopaikoiksi hyväksytään ne hyväksytyt ja yksityiset lentopaikat, jotka täyttävät koneen lentokäsikirjan vaatimukset. Myös sellaiset koneen lentokäsikirjan vaatimukset täyttävät lentopaikat hyväksytään, jotka on ilmoitettu käyttöön NOTAM:lla. Lentopaikat, jotka ovat NOTAM:illa suljettuja tuottavat miinuspisteen. Lennettäessä vesikoneilla, lasketaan lentopaikoiksi maalentopaikkojen yhteydessä olevat vesilentopaikat. Tällöin kisasuorituksessa käytetään ko. maalentopaikan nimeä.
 5. Kisasuorituksen dokumenttina käytetään lentokoneen matkapäiväkirjan ilmailumääräysten mukaisia merkintöjä. Näin ollen kisasuoritukseksi riittää se, että on suorittanut joko lennon ensimmäisen lentoonlähdön tai loppulaskun kyseisellä lentopaikalla. Sen sijaan läpilaskuja ei lasketa kisasuoritukseksi.
 6. Jokaisesta dokumentoidusta suomalaisesta lentopaikasta saa yhden pisteen. Kaikista ulkomailla olevista lentopaikoista saa puolitoistakertaisen pistemäärän. Pisteen saa ainoastaan koneen päällikkö, paitsi koululennon ollessa kyseessä sekä opettaja että oppilas. Yhdestä lentopaikasta saa vain yhden pisteen, vaikka siellä vierailisi useita kertoja. Lentopaikkakisajärjestelmä mittaa myös lennettyjen reittien pituuden ja kirjaa tällä perusteella matkapisteitä lentäjälle. Kaikki lennot kannattaa siis ilmoittaa kisaan, vaikka yhdestä vieraillusta lentopaikasta voi saada pisteen vain kerran.
 7. Kalenterivuorokauden, eli yhden päivän aikana pisteitä voi pilotti saada pisteen enintään 10 lentopaikasta.
 8. Kilpailuaikana sarjassaan eniten pisteitä saanut on kyseisen sarjan voittaja. Muut sijat määräytyvät tästä alenevassa järjestyksessä. Mikäli kaksi tai useampi kilpailija saavuttaa saman pistetuloksen, menee se edelle, jolla on enemmän maileja. Mikäli nämäkin ovat samat, jaetaan sijoitus näiden kilpailijoiden kesken ja palkintosijan kyseessä ollen tasataan näiden sijojen palkinto ko. kilpailijoiden kesken.
 9. Käydyt lentopaikat tulee kirjata ohjelmaan 72 tunnin kuluessa lennon suorituksesta:
  Lennon ilmoittamiseen käytetään ohjelman lomaketta, joka on käytettävissä pilotin omalla sivulla, kun on rekisteröitynyt ja kirjautunut ohjelmaan.
  Ohjelman rekisteröintilinkki löytyy näiden sääntöjen lopusta.
  Ohjelma vaatii seuraavat tiedot:
  • Lennon päivämäärän
  • Koneen (löytyy pudotusvalikosta ja se on automaattisesti liitetty sitä käyttävään kerhoon)
  • Lähtö- ja laskupaikan nimen (löytyy pudotusvalikosta)
  Mikäli konetta tai kenttää ei löydy valikoista, niin lähetä lisäämispyyntö käyttämällä "Lähetä viesti ylläpidolle"-tomintaa.
 10. Lentojen syöttö sulkeutuu 03.10 klo 24.00. Hyvin perustelluissa tapauksissa myös myöhäisemmät ilmoitukset saatetaan hyväksyä. Kisasuoritusten tarkempi ilmoittamismenettely kerrotaan kisojen kotisivuilla.
 11. Kilpailun loputtua tuomaristo voi tarkistaa vähintään kolmen kunkin sarjan parhaan suoritukset koneiden matkapäiväkirjoista. Tarvittaessa voidaan kilpailijaa pyytää toimittamaan lentopäiväkirjansa tuomaristolle tulosten tarkistamiseksi.
 12. Kisan edistymistä seurataan ja siitä tiedotetaan säännöllisin välein tuomariston sopiviksi katsomissa medioissa.
  Huom! Kilpailuun osallistuvat pilotit sitoutuvat siihen, että heidän kilpailusuorituksensa ovat julkista tietoa muun muassa Lentopaikkakisan kotisivuilla julkaistavaksi.
 13. Kisan lopputulokset julkaistaan marraskuun 2023 aikana.
 14. Kisan tuomaristona toimivat Suomen Ilmailuliiton MT/EUT:n jäsenet.
 15. Tuomaristo saa myös itse osallistua kilpailuun.
 16. Väärinkäytöksistä ja huijausyrityksistä voi seurata pistemenetyksiä, välitön sulkeminen kilpailusta ja julkinen nuhtelu.
KILPAILUSARJAT

Lentäjän pisteet lasketaan automaattisesti kaikkiin sarjoihin. Sarjoissa kilpaillaan myös matkan määrässä eli maileissa, jotka myös lasketaan automaattisesti.

Kunkin yhteisön sisäinen sarja
 1. Tässä sarjassa kilpaillaan kunkin osallistujakerhon tai muun yhteisön, esim. lentokoulun, (jatkossa ”yhteisö”) sisäisesti suurimmasta pistemäärästä.
 2. Kilpailun voittaa pilotti, joka on kerännyt yksittäisen yhteisön moottorikoneilla eniten lentopaikkapisteitä. Näiksi moottorikoneiksi lasketaan myös yhteisön vuokraamat koneet, jos lennon laskutus tapahtuu yhteisön kautta.
 3. Yhteisöjen sisäisen sarjan palkinnot kustantavat ja järjestävät kukin osallistuva yhteisö itse ja niistä tiedotetaan kyseessä olevan yhteisön toimesta.
Yhteisöjen välinen sarja
 1. Yksittäisen yhteisön nimissä kerätyt kaikki pisteet lasketaan kisan lopuksi yhteen. Se yhteisö, joka saa näin laskettuna suurimman pistemäärän, on yhteisöjen välisen sarjan voittaja. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli yhteisössä A on pilotteja, jotka lentävät useammassa kuin yhdessä yhteisössä, lasketaan yhteisön A pistepottiin mukaan vain ne tällaisten pilottien pisteet, jotka on lennetty yhteisön A koneilla tai laskutettu yhteisön A kautta.
 2. Se kerhoista, jonka yhteenlaskettu pistepotti on suurin, on voittaja.
Henkilökohtainen sarja
 1. Sarjan voittaja on kaikista osallistujista eniten pisteitä saanut yksittäinen pilotti.
 2. Mikäli pilotti lentää useammassa kuin yhdessä yhteisössä, lasketaan henkilökohtaisiksi pisteiksi yhteen useamman yhteisön lentopaikkapisteet. Näin ollen pilotti ei voi saada tähän sarjaan esimerkiksi Malmin lentoasemasta kuin yhden pisteen, vaikka olisikin useamman kerhon kautta lentänyt Malmilla.
Yksityiskoneiden sarja
 1. Yksityiskoneiden sarja on yhteisöjen kilpailusta erillinen, eli sarjan pisteillä ei ole mitään merkitystä yhteisöjen sarjoihin ja päinvastoin.
 2. Ilma-aluksen omistajan tai haltijan on ilmoitettava ilma-alus kilpailuun mukaan. Ilma-alus voi olla myös yrityksen nimissä, jota em. jäsen omistaa. Ilma-aluksen kotikentän on sijaittava Suomessa. Tuomaristo pidättää itsellään oikeuden vaatia asiasta lisäselvityksiä tai olla hyväksymättä ilma-alusta mukaan kilpailuun.
 3. Yksityiskoneiden sarjaan pisteitä ilmoittaneet henkilöt osallistuvat henkilökohtaiseen sarjaan normaalisti.
 4. Kilpailun yleisiä sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin.